Handelsbetingelser

1.1) Ved gennemførelse af dette køb accepterer du, at der bliver trukket DKK 150,00.- fra din konto og overført til foreningen Institut for (X).

2.1) Ved gennemførelse af dette køb accepterer du, at købet udgør et abonnement på støttemedlemskab i foreningen Insittut for (X), hvilket indebærer, at der i fremtiden automatisk hver 6. måned vil blive trukket DKK 150,00.- fra din konto og overført til foreningen Institut for (X).

3.1) Abonnementet kan til enhver tid opsiges ved at sende en mail til bogholder@institutforx.dk med angivelse af dit fulde navn efterfulgt af dit ønske om opsigelse af abonnementet.

3.2) Dit abonnement vil herefter blive opsagt inden for 14 dage og der vil efter opsigelsen af abonnementet ikke længere automatisk blive trukket penge på din konto hver 6. måned

4.1) Udover de potentielle 14 dages behandlingstid af dit ønske om opsigelse af abonnement (jf. punkt 3.2), er der ingen bindingsperiode.

5.1) *Ved gennemførelse af dette køb accepterer du, at medlemskabet kan anskues som din private finansielle støtte til foreningen Institut for (X) og at foreningen Institut for (X) dermed ikke er forpligtet til at yde nogen form for modydelse udover et bevis på dit medlemskab.

6.1) Foreningen Institut for (X) forbeholder sig retten til at kunne opsige dit medlemskab og dermed abonnementet til enhver tid og med øjeblikkelig virkning.

Skulle foreningen Institut for (X) udøve denne rettighed, vil du få refunderet din seneste betaling for abonnementet svarende til et beløb på DKK 150,00.-

*Som støttemedlem af foreningen Institut for (X) støtter du foreningens formål, at drive en platform for kultur-, vækstlag- og iværksætteraktiviteter, der kombinerer kunstnerisk kreativitet med offentlig debat og samfundsoplysning. Din støtte er vigtig for os, for at kan blive ved med at skabe plads og frihed i byen til gavn for alle. Ifølge vores vedtægter er vores fornemmeste opgave udover førnævnte at vedligeholde og videreudvikle de fredede bygninger til fremtidig brug for kreative erhverv og foreninger, atunderstøtte fællesskaber, at være kritisk overfor byudviklingsmaskinen, at arbejde med social bæredygtighed og tilknytning i bymæssig kontekst, at understøtte uformelle uddannelsesmiljøer og uformel byudvikling, at deltage i byudvikling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samt at agere tænketank inden for transformativ arkitektur.