Guide til urbane fællesskaber

Der er en ny bevægelse i gang, som på afgørende vis former vores byer. Rundt omkring i Aarhus (og andre byer) opstår nye urbane fællesskaber, hvor mennesker tager fat på en idé eller et prob – lem og skaber noget nyt. Det kan være byhaver, kulturfestivaler, kreative byrum, netværksvirk – somheder, gadefejerlaug, iværksættermiljøer eller skateparker. De tror på, at der sker noget, når vi gør noget. Og de genskaber samfundet nedefra. Fra 30. august til 1. september i år er der Nor – disk Folkemøde for nye urbane fællesskaber og politikere i Aarhus. Nordic City Network er initiativtager og Aarhus Kommune er vært. Formålet med folkemødet er at skabe netværk mellem de nye urbane fællesskaber og borgme – stre fra 18 byer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Og at eksperimentere med byudvikling skabt af ‘mennesker, der bare går i gang’. Dette er en guide til 25 urbane fællesskaber i Aarhus, som vi har besøgt og talt med. (Der er flere endnu. Dem får vi med i næste version.) Formålet med guiden er i tråd med folkemødet at understøtte netværk – både i Aarhus og mel – lem de nordiske byer. I samtalerne har vi været nysgerrige på, hvad der sker, hvor det sker, og hvem der er med. Vi har også spurgt om hvilken motivation, der ligger bag skabertrangen og hvad fællesskaberne er med til at forandre. Tak til alle, der har bidraget. God læselyst!